Thứ Ba, 09/04/2024
An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm tại nhà Biểu đồ trữ thịt giăm bông

Biểu đồ trữ thịt giăm bông

Bài viết thứ 12 trong 21 bài thuộc ebook An toàn thực phẩm tươi sống
 

giam-bong

Các trang liên quan: 

  • Để biết thêm về cách nấu thịt giăm bông, xem Biểu đồ nấu thịt giăm bông (liên kết tới 2.f.2.16)
  • Để biết thêm về cách chuẩn bị, nấu và trữ thịt, xemThịt. (liên kết tới 2.f.2.21)
Loại thịt giăm bông Tủ lạnh Tủ đông
Thịt giăm bông tươi chưa chế biến 3 đến 5 ngày 6 tháng
Thịt giăm bông tươi đã chế biến 3 đến 4 ngày 3 đến 4 tháng
Thịt giăm bông ướp muối, loại nấu chín trước khi ăn; nếu chưa nấu 5 đến 7 ngày hoặc theo hạn sử dụng* 3 đến 4 tháng
Thịt giăm bông ướp muối, loại nấu chín trước khi ăn; nếu đã được nấu 3 đến 5 ngày 1 đến 2 tháng
 

Thịt giăm bông chế biến sẵn, được đóng gói chân không tại nhà máy, không ghi ngày tháng, chưa mở

2 tuần 1 đến 2 tháng
Thịt giăm bông chế biến sẳn, được đóng gói chân không tại nhà máy, có ghi ngày tháng, chưa mở Theo hạn sử dụng* 1 đến 2 tháng
Thịt giăm bông chế biến sẵn, được đóng gói chân không tại nhà máy, không ghi hoặc có ghi ngày tháng, đã mở bao bì 3 đến 5 ngày 1 đến 2 tháng
Thịt giăm bông chế biến sẵn, nguyên miếng, đóng gói tại cửa hàng 7 ngày 1 đến 2 tháng
Thịt giăm bôngchế biến sẵn, nửa miếng, đóng gói tại cửa hàng 3 đến 5 ngày 1 đến 2 tháng
Thịt giăm bông chế biến sẵn, dạng lát mỏng, đóng gói tại cửa hàng 3 đến 5 ngày 1 đến 2 tháng
Thịt giăm bông cắt dạng xoắn ốc và phần còn thừa từ  thịt giăm bông đã nấu chín 3 đến 5 ngày 1 đến 2 tháng
**Thịt giăm bông tảng lớn, chưa chế biến, đã thái 2 đến 3 tháng 1 tháng
Thịt giăm bông tảng lớn, đã chế biến 7 ngày 1 tháng
Thịt giăm bông đóng hộp, nhãn ghi “Để lạnh”, chưa mở 6 đến 9 tháng Không đông lạnh
Thịt giăm bông đóng hộp, nhãn ghi “Để lạnh”, đã mở 7 ngày 1 đến 2 tháng
***Thịt giăm bông đóng hộp, loại bảo quản lâu, đã mở 3 đến 4 ngày 1 đến 2 tháng
Thịt nguội giăm bông, đóng gói tại nhà máy, chưa mở bao bì 2 tuần hoặc theo hạn sử dụng* 1 đến 2 tháng
Thịt nguội giăm bông, đóng gói tại nhà máy, sau khi mở bao bì 3 đến 5 ngày 1 đến 2 tháng
Thịt nguội giăm bông, thái lát tại cửa hàng 3 đến 5 ngày 1 đến 2 tháng
Thịt giăm bông Prosciutto, Parma hoặc Serrano, sấy khô kiểu Ý hoặc Tây Ban Nha, đã cắt 2 đến 3 tháng 1 tháng

*Công ty xác định hạn sử dụng và hạn trữ sản phẩm.

** Thịt giăm bông tảng lớn nguyên miếng, chưa cắt có thể trữ an toàn ở nhiệt độ phòng đến 1 năm. Thịt giăm bông vẫn có thể sử dụng an toàn sau 1 năm, nhưng chất lượng có thể bị ảnh hưởng.

*** Thịt giăm bông đóng hộp, loại bảo quản lâu, chưa mở có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 2 năm.

Tài liệu tham khảo

http://www.foodsafety.gov/keep/charts/hamstoragechart.html