Thứ Ba, 21/05/2024
Phan Đỗ Hương Giang

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Phan Đỗ Hương Giang
 • Phan Đỗ Hương Giang
 • Your future is created by what you do i need 1000 dollars today.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Sư phạm Tiếng Anh tại Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh sinh viên năm 2 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Phan Đỗ Hương Giang
 • Your future is created by what you do i need 1000 dollars today.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Sư phạm Tiếng Anh tại Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh sinh viên năm 2 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Tháng Ba, 2016

 • 28 Tháng Ba

  Biểu đồ dự trữ trứng

  Để biết thêm thông tin về sử dụng trứng an toàn, xemTrứng. (liên kết 2.f.2.6) Sản phẩm Tủ lạnh Tủ …

 • 21 Tháng Ba

  Biểu đồ trữ thịt giăm bông

  Các trang liên quan:  Để biết thêm về cách nấu thịt giăm bông, xem Biểu đồ nấu thịt giăm bông …

Tháng Mười Hai, 2015

Tháng Chín, 2015