Thứ Sáu, 17/05/2024

Biểu đồ dự trữ trứng

Bài viết thứ 10 trong 17 bài thuộc ebook An toàn thực phẩm tại nhà
 

Để biết thêm thông tin về sử dụng trứng an toàn, xemTrứng. (liên kết 2.f.2.6)

2.f.2.13

Sản phẩm Tủ lạnh Tủ đông
Trứng sống, còn nguyên vỏ 3 đến 5 tuần Không đông lạnh. Thay vào đó hãy đánh lòng trắng và lòng đỏ lại với nhau rồi đông lạnh.
Lòng trắng trứng sống 2 đến 4 ngày 12 tháng
Lòng đỏ trứng sống 2 đến 4 ngày Lòng đỏ không đông cứng tốt.
Trứng sống bị đông lạnh ngay trong vỏ Sử dụng ngay sau khi rã đông Giữ đông lạnh sau đó để vào tủ lạnh để rã đông
Trứng luộc 1 tuần Không đông lạnh
Trứng thay thế, dạng lỏng

Chưa mở nắp hộp

10 ngày 12 tháng
Trứng thay thế, dạng lỏng
Đã mở nắp hộp
3 ngày Không đông lạnh
Trứng thay thế, đã bị đông lại

Chưa mở nắp lạnh

7 ngày sau khi rã đông hoặc theo hạn sử dụng 12 tháng
Trứng thay thế, đã bị đông lại
Đã mở
3 ngày sau khi rã đông hoặc theo hạn sử dụng Không đông lạnh
Bánh thịt nướng sữa trứng 3 đến 4 ngày Sau khi nướng 2 đến 3 tháng
Cooktail kem trứng (eggnog) Làm sẵn 3 đến 5 ngày 6 tháng
Cooktail kem trứng (eggnog) Làm tại nhà 2 đến 4 ngày Không đông lạnh
Bánh bí ngô hoặc quả hồ đào 3 đến 4 ngày Sau khi nướng 1 đến 2 tháng
Bánh xốp sữa trứng 3 đến 4 ngày Không đông lạnh
Bánh Quiche có nhân 3 đến 4 ngày Sau khi nướng 1 đến 2 tháng

Tài liệu tham khảo

http://www.foodsafety.gov/keep/charts/eggstorage.html