Thứ Sáu, 24/05/2024
An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm tại nhà Thời gian rã đông thịt gà tây

Thời gian rã đông thịt gà tây

Bài viết thứ 17 trong 17 bài thuộc ebook An toàn thực phẩm tại nhà
 

2.f.2.63Để biết thêm thông tin chi tiết về chuẩn bị, chế biến và bảo quản thịt gà tây, xem Thịt gà tây

Kích thước thịt gà tây Trong tủ lạnh
(Khoảng 24 giờ cho mỗi 4-5 lb)
Trong nước lạnh
(Khoảng 30 phút/lb)
4 đến 12 pound 1 đến 3 ngày 2 đến 6 giờ
12 đến 16 pound 3 đến 4 ngày 6 đến 8 giờ
16 đến 20 pound 4 đến 5 ngày 8 đến 10 giờ
20 đến 24 pound 5 đến 6 ngày 10 đến 12 giờ

*Chú thích: 1 pound (lb) = 0,454 kg.

Tài liệu tham khảo

http://www.foodsafety.gov/keep/charts/turkeythawingchart.html