Thứ Sáu, 17/05/2024
Những vấn đề được quan tâm Kiến thức tổng hợp

Kiến thức tổng hợp

Kiến thức tổng hợp

Kỳ 12 – Sữa mẹ và vaccine

Sự phát triển của khoa học đã chứng minh sự tồn tại của kháng thể và tế bào gốc trong sữa mẹ, có ý kiến cho rằng sữa mẹ vì vậy có khả năng bảo vệ trẻ trọn đời khỏi các mầm bệnh. Sữa mẹ có chứa tất cả kháng thể chống bệnh bé cần rồi thì trẻ cần tiêm vaccine làm gì?...

Xem tiếp