TS. Lê Ngọc Liễu

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

TS. Lê Ngọc Liễu
 • TS. Lê Ngọc Liễu
 • There is a will, there is a way
 • Nơi học tập và làm việc: King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử tại Singapore năm 2014 (Tiến Sĩ)
  • Công nghệ thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam năm 2009 (Thạc Sĩ).
  • Kỹ thuật hóa học và thực phẩm tại Việt Nam năm 2007 (Đại Học).
 • Công việc hiện tại: Postdoc
 • TS. Lê Ngọc Liễu
 • There is a will, there is a way
 • Nơi học tập và làm việc: King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử tại Singapore năm 2014 (Tiến Sĩ)
  • Công nghệ thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam năm 2009 (Thạc Sĩ).
  • Kỹ thuật hóa học và thực phẩm tại Việt Nam năm 2007 (Đại Học).
 • Công việc hiện tại: Postdoc

Tháng Sáu, 2019

Tháng Năm, 2019

Tháng Tư, 2019

 • 22 Tháng Tư

  Phụ gia thực phẩm – Hỗn hợp

  Phụ gia thực phẩm - hỗn hợp

  Mã số cho phụ gia hỗn hợp: 900-999; bao gồm: các loại sáp 900-909, men tráng tổng hợp 910-919, những chất cải thiện 920-929, các loại khí đóng gói 930-949, các loại chất tạo ngọt 950-969, các loại chất tạo bọt 990-999.

error: