Thứ Bảy, 27/02/2021
An toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm

Những vấn đề về an toàn thực phẩm, như: ngộ độc, dị ứng thực phẩm; phụ gia an toàn; thực phẩm biến đổi gen, chiếu xạ…

Phụ gia thực phẩm

Phụ gia thực phẩm là một khái niệm rộng bao gồm một loạt các thành phần được cố ý thêm vào thực phẩm. Một số phụ gia không độc hại, nhiều loại khác thì không bổ dưỡng và nhiều loại khác nữa thì nguy hiểm...

Xem tiếp