Thứ Ba, 07/12/2021
Đặng Thị Thanh Thủy

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Đặng Thị Thanh Thủy
 • Đặng Thị Thanh Thủy
 • Nơi làm việc: Đà Nẵng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Sư phạm tiếng Pháp tại Đại học Vinh năm 2007 (Đại học)
  • Quản lý khách sạn tại Trường Quản lý khách sạn Việt Úc năm 2009
  • CEO tại Viện Fmit năm 2018 
 • Công việc hiện tại: Giám đốc điều hành khách sạn
 • Đặng Thị Thanh Thủy
 • Nơi làm việc: Đà Nẵng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Sư phạm tiếng Pháp tại Đại học Vinh năm 2007 (Đại học)
  • Quản lý khách sạn tại Trường Quản lý khách sạn Việt Úc năm 2009
  • CEO tại Viện Fmit năm 2018 
 • Công việc hiện tại: Giám đốc điều hành khách sạn

Tháng Bảy, 2021

Tháng Tư, 2021

 • 16 Tháng Tư

  Gian lận thực phẩm – Phần nổi của tảng băng chìm?

  Gian lận thực phẩm là việc cố ý thay thế, bổ sung, giả mạo hoặc miêu tả sai về thực phẩm, thành phần thực phẩm, bao bì hoặc trình bày sai lệch, gây hiểu lầm về một sản phẩm nhằm mục đích thu lợi ích về kinh tế