Thứ Tư, 12/06/2024
Ban điều hành

Ban điều hành

Trưởng dự án: Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thục Phương

Chuyên viên nghiên cứu đáp ứng miễn dịch vaccine

Đại học Rochester, New York (Mỹ)

 

Phó Trưởng nhóm: Tiến sĩ Lê Ngọc Liễu

Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM

 

Phó Trưởng nhóm: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên môn: Khoa học và Công nghệ Thực phẩm | Khoa học Cảm quan và Người tiêu dùng

Trường Đại học Alberta (Canada)

 

Phó Trưởng nhóm: Tiến sĩ Hoàng Mai Phương

Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa & Sinh học (Chemical & Biological Engineering), KAUST

Phát triển công nghệ quang phổ Raman cho ứng dụng phân tích gian lận thực phẩm và phát hiện đột biến gen

Chuyên gia thẩm định cho tạp chí khoa học RSC Advances (Anh)

 

Trưởng nhóm Biên tập viên: Thạc sĩ Thân Thị Hương

Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm