Thứ Ba, 20/02/2024

Nhóm sáng lập dự án

 • TS. Nguyễn Quốc Thục Phương

  TS. Nguyễn Quốc Thục Phương

  • TS. Nguyễn Quốc Thục Phương
  • “Hãy sống bằng trái tim, rồi sẽ nhận được những điều từ trái tim.”
  • Nơi hc tp và làm vic: University of Rochester, Rochester, New York
  • Quá trình đào to:
   • Sinh học tại Nanyang Technological University, Singapore năm 2013 (Tiến sĩ)
   • Hóa Thực phẩm tại Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh năm 2007 (Cử nhân)
  • Công vic hin ti: Nghiên cứu sau Tiến sĩ
  • Gii thiu v bn thân: Học, học nữa, học mãi… bởi vì bạn sẽ làm được những điều lớn lao hơn khi bạn tốt hơn.
  TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  • TS. Nguyễn Thị Thu Hà
  • “Kindness is like snow. It beautifies everything it covers.”
  • Nơi học tập và làm việc: University of Alberta, Canada
  • Quá trình đào tạo:
   • Tiến sĩ Khoa học và Công nghệ Thực phẩm – Khoa học Cảm quan và Người tiêu dùng – tại University of Alberta (Canada)
   • Thạc sĩ kỹ thuật Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống tại Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
   • Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm tại Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
  • Chuyên môn: Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, Khoa học Cảm quan và Người tiêu dùng
  TS. Lê Ngọc Liễu

  TS. Lê Ngọc Liễu

  • TS. Lê Ngọc Liễu
  • There is a will, there is a way
  • Nơi học tập và làm việc: King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia
  • Quá trình đào tạo:
   • Kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử tại Singapore năm 2014 (Tiến Sĩ)
   • Công nghệ thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam năm 2009 (Thạc Sĩ).
   • Kỹ thuật hóa học và thực phẩm tại Việt Nam năm 2007 (Đại Học).
  • Công việc hiện tại: Postdoc
  Huỳnh Trường Giang

  Huỳnh Trường Giang

  • Huỳnh Trường Giang
  • Mình vì mọi người, mọi người vì mình
  • Nơi làm việc: Y học cộng đồng (yhoccongdong.com)
  • Quá trình đào tạo:
   • Hệ thống thông tin tại Đại học Hoa Sen năm (Cử nhân)
  • Công việc hiện tại: IT nhóm Y học cộng đồng và Thực phẩm cộng đồng
  • Giới thiệu về bản thân: Vui tính
  Nghiêm Đức Huy

  Nghiêm Đức Huy

  • Nghiêm Đức Huy
  • “Người ta biết đến cái cây nhờ quả của nó chứ không nhờ rễ của nó”
  • Nơi làm việc: Blue Sky Technology Solutions Co., Ltd
  • Quá trình đào tạo:
   • Công nghệ Thông tin – Đại học Nguyễn Tất Thành (2012 – 2015)
  • Công việc hiện tại: Backend Developer
  • Giới thiệu về bản thân: Hòa đồng, vui vẻ, phóng khoáng
  Hoàng Thị Mỹ Hạnh

  Hoàng Thị Mỹ Hạnh

  • Hoàng Thị Mỹ Hạnh
  • Don’t give up
  • Nơi làm việc: Y học cộng đồng (yhoccongdong.com)
  • Quá trình đào tạo:
   • Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc Gia, Tp. HCM (2011-2014)
  • Công việc hiện tại: Nhóm phát triển dự án Y Học Cùng Cộng Đồng và Thực phẩm cộng đồng