Thứ Bảy, 15/06/2024
Nghiêm Đức Huy

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nghiêm Đức Huy
 • Nghiêm Đức Huy
 • “Người ta biết đến cái cây nhờ quả của nó chứ không nhờ rễ của nó”
 • Nơi làm việc: Blue Sky Technology Solutions Co., Ltd
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ Thông tin – Đại học Nguyễn Tất Thành (2012 – 2015)
 • Công việc hiện tại: Backend Developer
 • Giới thiệu về bản thân: Hòa đồng, vui vẻ, phóng khoáng
 • Nghiêm Đức Huy
 • “Người ta biết đến cái cây nhờ quả của nó chứ không nhờ rễ của nó”
 • Nơi làm việc: Blue Sky Technology Solutions Co., Ltd
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ Thông tin – Đại học Nguyễn Tất Thành (2012 – 2015)
 • Công việc hiện tại: Backend Developer
 • Giới thiệu về bản thân: Hòa đồng, vui vẻ, phóng khoáng

Tháng Mười, 2015