Thứ Tư, 12/06/2024
Công cụ Công cụ tính chỉ số dinh dưỡng BMI và BMR

Công cụ tính chỉ số dinh dưỡng BMI và BMR

hiddenppath hiddenppath

Danh mục

Giới thiệu chung

  • BMI: Chỉ số khối cơ thể
  • BMR: Năng lượng cơ thể sử dụng khi ở trạng thái nghỉ
  • Để biết chỉ số cụ thể của bạn là bao nhiêu, mời bạn nhấp vào tùy chọn tương ứng ở khung bên trái.
 
Cách tính lượng calo hợp lý cho cơ thể BMR
Cách tính lượng calo hợp lý cho cơ thể BMR
Biểu đồ BMI
Biểu đồ BMI