Thứ Năm, 13/05/2021
Nguyễn Thị Hương Giang

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Thị Hương Giang
 • Nguyễn Thị Hương Giang (Nabi)
 • “Việc hôm nay không để ngày mai”
 • Nơi học tập hiện tại: Đại học Dược Hà Nội
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược học tại Đại học Dược Hà Nội năm 2021 (dự kiến) (Dược sỹ)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên năm 5
 • Giới thiện bản thân: thích đọc sách, ẩm thực, du lịch, học hỏi
 • Nguyễn Thị Hương Giang (Nabi)
 • “Việc hôm nay không để ngày mai”
 • Nơi học tập hiện tại: Đại học Dược Hà Nội
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược học tại Đại học Dược Hà Nội năm 2021 (dự kiến) (Dược sỹ)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên năm 5
 • Giới thiện bản thân: thích đọc sách, ẩm thực, du lịch, học hỏi

Tháng Năm, 2021

Tháng Hai, 2021

Tháng Chín, 2020