Thứ Bảy, 18/05/2024
Đào Vân Anh

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Đào Vân Anh
  • Đào Vân Anh
  • “Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi: tại sao là tôi? Mà hãy nói rằng: cứ thử tôi đi!”
  • Nơi học tập: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Quá trình đào tạo:
  • Công việc hiện tại: Sinh viên
  • Đào Vân Anh
  • “Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi: tại sao là tôi? Mà hãy nói rằng: cứ thử tôi đi!”
  • Nơi học tập: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Quá trình đào tạo:
  • Công việc hiện tại: Sinh viên

Tháng Ba, 2022

Tháng Hai, 2022

Tháng Mười, 2021