Thứ Tư, 21/02/2024
An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm tại nhà Bảng thời gian chế biến giăm bông

Bảng thời gian chế biến giăm bông

Bài viết thứ 7 trong 21 bài thuộc ebook An toàn thực phẩm tươi sống
 

Thông tin liên quan:

  • Để biết thêm thông tin chi tiết về bảo quản giăm bông, xem Bảng thời gian bảo quản giăm bông (link đến bài 2.f.2.14).
  • Để biết thêm thông tin chi tiết về chuẩn bị, chế biến và bảo quản thịt, xem Thịt (link đến bài 2.f.2.21).
Danh mục Thực phẩm Khối lượng (pound) Thời gian (phút) trên mỗi pound
Giăm bông xông khói, chế biến trước khi ăn Nguyên cái, còn xương 10 đến 14 18 đến 20
Nửa cái, còn xương 5 đến 7 22 đến 25
Thịt đùi hay mông, còn xương 3 đến 4 3 đến 4
Thịt vai, rút xương 5 đến 8 30 đến 35
Thịt vai (mông) cuộn lại, rút xương 2 đến 4 35 đến 40
Giăm bông xông khói đã chế biến Nguyên cái, còn xương 10 đến 14 15 đến 18
Nửa cái, còn xương 5 đến 7 18 đến 24
Thịt vai, rút xương 5 đến 8 25 đến 30
Giăm bông đóng hộp, rút xương 3 đến 10 15 đến 20
Đóng gói chân không, rút xương 6 đến 12 10 đến 15
Cắt miếng, nguyên cái hoặc nửa cái 7 đến 9 10 đến 18
Giăm bông tươi sống, chưa chế biến Giò heo (nguyên cái) còn xương 12 đến 16 22 đến 26
Giò heo (nguyên cái) rút xương 10 đến 14 24 đến 28
Giò heo (nửa cái) còn xương 5 đến 8 35 đến 40

*Chú thích: 1 pound = 454 gram.

Đối với giăm bông muối (country ham), sấy khô, nguyên cái hoặc nửa cái):

  1. Ướp 4 đến 12 giờ trong tủ lạnh.
  2. Để ngập nước, sau đó luộc từ 20 đến 25 phút trên mỗi pound.
  3. Để ráo nước, phết gia vị và nướng ở 2040C trong 15 phút.

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodsafety.gov/keep/charts/hamcookingchart.html