Thứ Sáu, 01/03/2024

Các chất dị ứng

Bài viết thứ 1 trong 41 bài thuộc ebook Dị ứng thực phẩm
 

Các chất dị ứng

Mặc dù hầu hết các loại thực phẩm đều có thể gây dị ứng, nhưng chỉ 8 nhóm thực phẩm sau được cho là gây ra đến 90% các phản ứng dị ứng thực phẩm tại Mỹ. Những nhóm thực phẩm đó bao gồm:

Thông tin trong các bài này cung cấp cái nhìn sâu hơn về từng loại thực phẩm gây dị ứng phổ biến kể trên, đồng thời hướng dẫn cách phòng tránh các thực phẩm này khi bạn bị dị ứng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chất dị ứng kháccác tình trạng rối loạn liên quan đến dị ứng.

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/allergens