Thứ Sáu, 24/05/2024

Phụ gia thực phẩm

Bài viết thứ 6 trong 6 bài thuộc ebook Danh mục các chất phụ gia thực phẩm
 

Phụ gia thực phẩm là một khái niệm rộng bao gồm một loạt các thành phần được cố ý thêm vào thực phẩm.

Tác động đến sức khoẻ

Một số phụ gia không độc hại, nhiều loại khác thì không bổ dưỡng và nhiều loại khác nữa thì nguy hiểm.

Có một số tranh cãi về tác dụng phụ của phụ gia thực phẩm, đặc biệt liên quan đến tác động của chúng đối với trẻ em. Đối với nhiều người, thí nghiệm cho thấy họ không có phản ứng tiêu cực đối với phụ gia thực phẩm. Một số nhóm nhất định lại có thể nhạy cảm hơn với các tác dụng phụ, như người bị bệnh suyễn, các cá nhân bị dị ứng và nhạy cảm với các chất hoá học và trẻ em hiếu động quá mức.

Danh mục phụ gia thực phẩm:

Sử dụng trang web http://tracuuphugia.vfa.gov.vn/ để tra cứu hàm lượng phụ gia cho phép trong một số sản phẩm.

Tài liệu tham khảo

http://www.everbum.com/new-projects/food-additives/