Thứ Sáu, 01/03/2024

Bài viết liên quan

Phụ gia thực phẩm

Phụ gia thực phẩm là một khái niệm rộng bao gồm một loạt các thành phần được cố ý thêm vào thực phẩm. Một số phụ gia không độc hại, nhiều loại khác thì không bổ dưỡng và nhiều loại khác nữa thì nguy hiểm...

Xem tiếp
Chất tạo màu

Chất tạo màu

Mã chất tạo màu 100 - 199; trong đó: 100 - 109 màu vàng, 110 - 119 màu cam, 120 - 129 màu đỏ, 130 - 139 xanh da trời và tím, 140 - 149 xanh lá cây, 150 - 159 nâu & đen, 160 - 199 vàng và các màu khác.

Xem tiếp