Thứ Sáu, 12/04/2024
An toàn thực phẩm Ngộ độc thực phẩm Những mối nguy ngộ độc thực phẩm thường gặp

Những mối nguy ngộ độc thực phẩm thường gặp

Bài viết thứ 6 trong 6 bài thuộc ebook Giới thiệu về ngộ độc thực phẩm
 

Vi khuẩn gây bệnh

Nguồn ảnh: https://www.123rf.com/photo_77749063_pathogenic-bacteria-and-viruses–microscopic-germs-that-cause-infectious-diseases–viral-and-bacteri.html

Vi khuẩn gram âm

 • Các loại khuẩn Salmonella (link đến bài 2.a.b.1)
 • Vi khuẩn gây bệnh tiêu hóa Campylobacter jejuni (link đến bài 2.a.b.2)
 • Vi khuẩn Yersinia enterocolitica (link đến bài 2.a.b.3)
 • Các loại vi khuẩn đường ruột Shigella (link đến bài 2.a.b.4)
 • Vi khuẩn gây viêm ruột Vibrio parahaemolyticus (link đến bài 2.a.b.5)
 • Vi khuẩn gây bệnh sốt Q (Q-fever) Coxiella burnetii (link đến bài 2.a.b.6)
 • Các vi khuẩn loại Brucella (link đến bài 2.a.b.7)
 • Phẩy khuẩn tả Vibrio cholerae nhóm huyết thanh O1 và O139 (link đến bài 2.a.b.8)
 • Phẩy khuẩn tả Vibrio cholerae nhóm huyết thanh khác O1 và O139 (link đến bài 2.a.b.9)
 • Các vi khuẩn Vibrio vulnificus (link đến bài 2.a.b.10)
 • Vi khuẩn gây viêm màng não và viêm ruột hoại tử ở trẻ em: các loài Cronobacter (Enterobacter sakazakii) (link đến bài 2.a.b.11)
 • Aeromonas hydrophila (hay vi khuẩn ăn thịt người) và các loại khác (link đến bài 2.a.b.12)
 • Plesiomonas shigelloides (link đến bài 2.a.b.13)
 • Các loại vi khuẩn ở ruột khác (link đến bài 2.a.b.14)
 • Trực khuẩn đường ruột Francisella tularensis (link đến bài 2.a.b.15)

Nhóm khuẩn Escherichia coli (link đến bài 2.a.b.16)

Vi khuẩn gram dương

Kí sinh trùng và giun

Virus

 • Norovirus (link đến bài 2.a.c.14)
 • Virus viêm gan A (link đến bài 2.a.c.15)
 • Virus viêm gan E (link đến bài 2.a.c.16)
 • Virus tiêu chảy ở trẻ sơ sinh rotavirus (link đến bài 2.a.c.17)
 • Các tác nhân lây truyền virus khác (link đến bài 2.a.c.18)

Các tác nhân gây bệnh khác

 • Bệnh bò điên (TSE) (link đến bài 2.a.c.19)

Độc tố tự nhiên

 • Độc tố từ cá ciguatoxin
 • Độc tố từ thủy/hải sản (PSP, DSP, NSP, ASP, AZP) (link đến bài 2.a.d.2)
 • Độc tố scombrotoxin (link đến bài 2.a.d.3)
 • Độc tố cá nóc tetrodotoxin (link đến bài 2.a.d.4)
 • Các loại độc từ nấm (link đến bài 2.a.d.5)
 • Độc tố nấm mốc aflatoxins (link đến bài 2.a.d.6)
 • Độc tố gempylotoxin (link đến bài 2.a.d.7)
 • Độc tố pyrrolizidine alkaloid ở thực vật (link đến bài 2.a.d.8)
 • Cá có nọc độc (link đến bài 2.a.d.9)
 • Độc tố grayanotoxin (tìm thấy ở lá, thân và mầm khoai tây) (link đến bài 2.a.d.10)
 • Chất lectin (phytohaemagglutinin) (link đến bài 2.a.d.11)

Tài liệu tham khảo

http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBugBook/