Vũ Thu Hương

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Vũ Thu Hương
 • Vũ Thu Hương         
 • Triết lý sống
 • Nơi làm việc: Singapore
 • Quá trình đào tạo:
  • Computer Science tại Đại học Kỹ Thuật Nanyang, Singapore năm 2010 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Software Engineer
 • Vũ Thu Hương         
 • Triết lý sống
 • Nơi làm việc: Singapore
 • Quá trình đào tạo:
  • Computer Science tại Đại học Kỹ Thuật Nanyang, Singapore năm 2010 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Software Engineer

Tháng Mười, 2017

Tháng Chín, 2017

Tháng Sáu, 2016

Tháng Mười Hai, 2015

error: