Vương Bảo Thy

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Vương Bảo Thy
 • TS. Vương Bảo Thy (Tea)
 • “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”
 • Nơi làm việc: Trường Đại học Cửu Long
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (Tiến sỹ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 (Thạc sỹ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Giảng viên
 • TS. Vương Bảo Thy (Tea)
 • “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”
 • Nơi làm việc: Trường Đại học Cửu Long
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (Tiến sỹ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 (Thạc sỹ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Giảng viên

Tháng Chín, 2020

 • 19 Tháng Chín

  Chất béo

  Chất béo các loại

  Chất béo có 3 loại chính, chất béo không bão hòa có thật sự tốt cho sức khỏe? chất béo bão hòa có làm tăng nguy cơ tim mạch? chất béo chuyển hóa là gì?

error: