Thứ Sáu, 17/05/2024

Bài viết liên quan

Người già và bệnh tiểu đường

Người già và bệnh tiểu đường

Cần cân nhắc cẩn thận nhu cầu giảm cân ở người lớn tuổi bị thừa cân. Những người già mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là những người phải trong điều kiện điều trị lâu dài, có xu hướng là thiếu cân chứ không phải là thừa cân.

Xem tiếp