Thứ Bảy, 15/05/2021
Phạm Duy An

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Phạm Duy An
 • Phạm Duy An
 • Thất bại là sự khởi đầu của thành công
 • Nơi học tập: Đại học Bách Khoa Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ sinh học tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Phạm Duy An
 • Thất bại là sự khởi đầu của thành công
 • Nơi học tập: Đại học Bách Khoa Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ sinh học tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Tháng Ba, 2021

Tháng Tư, 2019

Tháng Ba, 2019

Tháng Ba, 2017