Bảo quản thực phẩm (Trang 3)

Bảo quản thực phẩm

Cách bảo quản thực phẩm: bao bì và đóng gói thực phẩm, thực phẩm không bao gói, thực phẩm bao gói

Vật chứa cứng

Trong quá trình vận chuyển, các dụng cụ chứa phải bảo vệ được thực phẩm bên trong tránh sự hư hỏng vật lý trong quá trình di chuyển và phân phối bởi vì sự hư hỏng trong vận chuyển có thể ảnh hưởng xấu đến việc duy trì chất lượng.

Xem tiếp
error: