Chủ Nhật, 14/04/2024
Trần Tuyết

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Tuyết
 • Trần Thị Tuyết
 • “What you seek is seeking you!”
 • Nơi làm vic: Đại học kinh tế TP. HCM
 • Quá trình đào to:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM năm 2012 (Kĩ sư)
  • Quản trị kinh doanh tại Đại học kinh tế TP.HCM (sinh viên)
 • Công vic hin ti: Làm việc tự do
 • Gii thiu v bn thân: Tuyết là một kỹ sư thực phẩm yêu thích kinh doanh.
 • Trần Thị Tuyết
 • “What you seek is seeking you!”
 • Nơi làm vic: Đại học kinh tế TP. HCM
 • Quá trình đào to:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM năm 2012 (Kĩ sư)
  • Quản trị kinh doanh tại Đại học kinh tế TP.HCM (sinh viên)
 • Công vic hin ti: Làm việc tự do
 • Gii thiu v bn thân: Tuyết là một kỹ sư thực phẩm yêu thích kinh doanh.

Tháng Năm, 2016

Tháng Tư, 2016

Tháng Ba, 2016