ThS. Trần Thị Ngọc Mai

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

ThS. Trần Thị Ngọc Mai
 • ThS. Trần Thị Ngọc Mai
 • “Hãy biết sống vì những cảm giác chắc chắn!”
 • Nơi làm việc: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Sinh học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2001 (Cử nhân)
  • Hoá sinh tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2005 (Thạc sĩ)
 • Công việc hiện tại: Giảng viên
 • ThS. Trần Thị Ngọc Mai
 • “Hãy biết sống vì những cảm giác chắc chắn!”
 • Nơi làm việc: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Sinh học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2001 (Cử nhân)
  • Hoá sinh tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2005 (Thạc sĩ)
 • Công việc hiện tại: Giảng viên

Tháng Tám, 2016

 • 24 Tháng Tám

  Uống sữa sô-cô-la có tốt cho trẻ nhỏ?

  Giống như những thức uống có đường khác, sô cô la sữa thì tốt trong một chế độ đặc biệt, nhưng không phải là một phần trong chế độ ăn uống của trẻ.

Tháng Sáu, 2016

error: