Th.S. Nguyễn Quốc Thụy Phương

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Th.S. Nguyễn Quốc Thụy Phương
 • Nguyễn Quốc Thụy Phương
 • Sống một cuộc sống có ích và làm những điều mình thích
 • Nơi làm việc: Việt Nam
 • Quá trình đào tạo:
  • Luật sư tại Học viện tư pháp đang học (Chứng chỉ đào tạo nghề)
  • Tài chính ngân hàng tại ĐH Tài chính Marketing đang đợi bảo vệ luận văn (Cao học)
  • Luật tại ĐH Huế năm 2013 (Cử nhân)
  • Quản trị Kinh doanh tại ĐH Kinh Tế TPHCM năm 2001 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Nhân viên văn phòng
 • Nguyễn Quốc Thụy Phương
 • Sống một cuộc sống có ích và làm những điều mình thích
 • Nơi làm việc: Việt Nam
 • Quá trình đào tạo:
  • Luật sư tại Học viện tư pháp đang học (Chứng chỉ đào tạo nghề)
  • Tài chính ngân hàng tại ĐH Tài chính Marketing đang đợi bảo vệ luận văn (Cao học)
  • Luật tại ĐH Huế năm 2013 (Cử nhân)
  • Quản trị Kinh doanh tại ĐH Kinh Tế TPHCM năm 2001 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Nhân viên văn phòng

Tháng Sáu, 2016

Tháng Năm, 2016

error: