Thứ Bảy, 18/05/2024
An toàn thực phẩm Thực phẩm chiếu xạ Vì sao người tiêu dùng vẫn còn lo ngại về thực phẩm chiếu xạ?

Vì sao người tiêu dùng vẫn còn lo ngại về thực phẩm chiếu xạ?

Bài viết thứ 7 trong 12 bài thuộc ebook Thực phẩm chiếu xạ
 

Các nhóm bảo vệ người tiêu dùng cho rằng người tiêu dùng không muốn sử dụng thực phẩm chiếu xạ. Mức độ chấp nhận của người tiêu dùng là kết quả của một quá trình ra quyết định sau khi cân nhắc những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của thực phẩm chiếu xạ so với các thực phẩm thay thế đang tồn tại. Sự chấp nhận này liên quan tới nhu cầu, niềm tin và thái độ của cá nhân người tiêu dùng cũng như bản chất của môi trường nền kinh tế, chính trị và xã hội nơi mà sự lựa chọn thực phẩm diễn ra. Mặc dù lợi ích và sự an toàn của việc chiếu xạ thực phẩm đã được chứng minh một cách khoa học, nhận thức về thông tin này của cộng đồng còn hạn chế. Vì vậy, người tiêu dùng từ chối việc chiếu xạ thực phẩm do không hiểu rõ quá trình chiếu xạ thực phẩm là gì. Việc thiếu kiến thức về chiếu xạ thực phẩm và cách thức thực hiện của quá trình này tạo ra nỗi sợ rằng thực phẩm chiếu xạ là chất phóng xạ. Một mối lo ngại khác là thực phẩm chiếu xạ chứa các gốc tự do và sản phẩm của sự phân rã phóng xạ. Các chuyên gia về sức khỏe và thực phẩm có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục người tiêu dùng về những ưu điểm và hạn chế của việc chiếu xạ thực phẩm và vì vậy giúp người người tiêu dùng dễ dàng chấp nhận hơn. Những ưu điểm này (qui trình an toàn, giảm thiểu dùng hóa chất, cải thiện chất lượng và độ an toàn của thực phẩm) so với các kỹ thuật bảo quản thực phẩm khác như đóng hộp, đông lạnh, hoặc là xử lý hóa học vượt xa những hạn chế của nó – sự giảm nhẹ chất dinh dưỡng (vitamin).

Người tiêu dùng lo ngại về thực phẩm chiếu xạ

Mặc dù mức độ chấp nhận của người tiêu dùng khác nhau giữa các nước, nhưng sự chấp nhận thực phẩm chiếu xạ của người tiêu dùng ở Bắc Mỹ đang tăng lên nhanh chóng. Nhờ việc giáo dục người tiêu dùng về thực phẩm chiếu xạ mà họ đã thừa nhận những lợi ích của thực phẩm này. Kết quả các cuộc khảo sát chỉ ra rằng thái độ tích cực của người tiêu dùng đối với thực phẩm chiếu xạ gia tăng sau khi nhận được thông tin về sản phẩm như lợi ích, mức độ an toàn thực phẩm, an toàn môi trường và sự chứng thực từ các cơ quan sức khỏe. Phản hồi tích cực về thực phẩm chiếu xạ có thể được nâng cao nếu cho phép người tiêu dùng so sánh cụ thể giữa thực phẩm chiếu xạ với thực phẩm không chiếu xạ. Số lượng người tiêu dùng muốn mua thực phẩm chiếu xạ tăng lên vì họ thích lợi ích mà quá trình chiếu xạ mang lại. Sự khuyến khích dùng thực phẩm chiếu xạ cũng được thúc đẩy thêm nhờ chiến dịch quảng bá thị trường ở nhiều nước của các công ty sản xuất thực phẩm chiếu xạ.

Tài liệu tham khảo:

htttp://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/IrradiatedFoodPackaging/ucm081050.htm