Thứ Bảy, 18/05/2024
Nguyễn Duy Hùng

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Duy Hùng
 • Nguyễn Duy Hùng
 • Sống tử tế
 • Nơi làm việc: Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Quá trình đào tạo:
  • Đại học Kyoto (Tiến sĩ, …)
  • Đại học Quốc gia Philippines (Thạc sĩ, 2012)
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội năm (Kỹ sư, 2006)
 • Công việc hiện tại: Công nghệ Môi trường
 • Nguyễn Duy Hùng
 • Sống tử tế
 • Nơi làm việc: Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Quá trình đào tạo:
  • Đại học Kyoto (Tiến sĩ, …)
  • Đại học Quốc gia Philippines (Thạc sĩ, 2012)
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội năm (Kỹ sư, 2006)
 • Công việc hiện tại: Công nghệ Môi trường

Tháng Năm, 2019

Tháng Mười Một, 2015

Tháng Mười, 2015

 • 26 Tháng Mười

  Giải đáp các câu hỏi thường gặp về FALCPA

  FALCPA Luật Ghi nhãn Thực phẩm Dị ứng và Bảo vệ Người tiêu dùng của Mỹ

  Luật Ghi nhãn Thực phẩm Dị ứng và Bảo vệ Người tiêu dùng của Mỹ (FALCPA) năm 2004 đã được thông qua. FALCPA quy định việc khai báo chất gây dị ứng phải được viết bằng tiếng Anh.

Tháng Chín, 2015