Thứ Ba, 18/01/2022
Từ khóa liên quan: chế độ ăn uống (Trang 2)

Từ khóa liên quan: chế độ ăn uống

Carbohydrates

Carbohydrate

Carbohydrates là một trong những nhóm thực phẩm cơ bản bao gồm các loại đường, tinh bột, và chất xơ. Chức năng chính của carbohydrates là cung cấp năng lượng...

Xem tiếp