Thứ Ba, 18/01/2022
Trịnh Minh Trang

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trịnh Minh Trang
 • Trịnh Minh Trang (Trang Trịnh)
 • “Some say fate is beyond our command, but I know better. Our destiny is within us. You have to be brave enough to see it”
 • Nơi học tập: Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Quá trình đào tạo:
  • Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021 (dự kiến) (Thạc sỹ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Nghiên cứu viên cho một số nghiên cứu về bệnh lao
 • Trịnh Minh Trang (Trang Trịnh)
 • “Some say fate is beyond our command, but I know better. Our destiny is within us. You have to be brave enough to see it”
 • Nơi học tập: Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Quá trình đào tạo:
  • Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021 (dự kiến) (Thạc sỹ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Nghiên cứu viên cho một số nghiên cứu về bệnh lao

Tháng Mười, 2021

Tháng Sáu, 2021

Tháng Năm, 2021

Tháng Mười Một, 2020