Thứ Tư, 10/04/2024
Trịnh Minh Trang

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trịnh Minh Trang
 • Trịnh Minh Trang (Trang Trịnh)
 • “Some say fate is beyond our command, but I know better. Our destiny is within us. You have to be brave enough to see it”
 • Nơi học tập: Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Quá trình đào tạo:
  • Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021 (dự kiến) (Thạc sỹ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Nghiên cứu viên cho một số nghiên cứu về bệnh lao
 • Trịnh Minh Trang (Trang Trịnh)
 • “Some say fate is beyond our command, but I know better. Our destiny is within us. You have to be brave enough to see it”
 • Nơi học tập: Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Quá trình đào tạo:
  • Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021 (dự kiến) (Thạc sỹ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Nghiên cứu viên cho một số nghiên cứu về bệnh lao

Tháng Năm, 2022

 • 31 Tháng Năm

  5 chất bảo quản thực phẩm tự nhiên

  Chất bảo quản là một nhóm chất phụ gia có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo, thường được dùng với mục đích kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm. Rất nhiều chất bảo quản tự nhiên được dùng làm nguyên liệu nấu ăn hàng ngày và có thể được tìm thấy trong căn bếp gia đình.

Tháng Mười, 2021

Tháng Sáu, 2021

Tháng Năm, 2021

Tháng Mười Một, 2020