Thứ Năm, 02/02/2023
Thân Thị Hương

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Thân Thị Hương
 • Thân Thị Hương
 • “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Thực Phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018 (Thạc sỹ)
  • Công Nghệ Thực Phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: đang cập nhật
 • Thân Thị Hương
 • “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Thực Phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018 (Thạc sỹ)
  • Công Nghệ Thực Phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: đang cập nhật

Tháng Hai, 2022

Tháng Bảy, 2021

 • 23 Tháng Bảy

  Chất diệp lục

  Chất diệp lục từ các loại rau ăn lá tạo ra màu xanh lá cây với nhiều sắc độ khác nhau trong các sản phẩm mì ống và bánh kẹo...

Tháng Mười Một, 2020