Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Thân Thị Hương
 • Thân Thị Hương
 • “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Thực Phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: đang cập nhật
 • Thân Thị Hương
 • “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Thực Phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2015 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: đang cập nhật

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: