Chủ Nhật, 25/02/2024
An toàn thực phẩm Thực phẩm biến đổi gen Thực phẩm từ sinh vật biến đổi gen có an toàn không?

Thực phẩm từ sinh vật biến đổi gen có an toàn không?

 

Thực phẩm và thành phần thực phẩm thực vật GE phải tuân thủ các quy định an toàn của Luật Liên bang Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act – FDCA) vốn được áp dụng cho thực phẩm và thành phần thực phẩm từ cây trồng gây giống bằng phương pháp truyền thống.

FDA khuyến khích các nhà phát triển thực vật GE tham vấn cơ quan này trước khi bán sản phẩm ra thị trường. Mặc dù quá trình tham vấn là tự nguyện, Keefe cho biết các nhà phát triển cây GE thường nhận thấy quy trình này là hữu ích, vì nó chỉ rõ các bước cần thiết để đảm bảo sản phẩm thực phẩm làm từ cây trồng của họ là an toàn và hợp pháp.

GMO-safe

Nhà phát triển đưa ra một khảo sát an toàn, bao gồm 1) liệt kê những thuộc tính khác biệt của đặc tính di truyền mới, 2) xem xét những nguyên liệu thực phẩm từ thực vật GE có thể gây ngộ độc hoặc dị ứng khi ăn hay không, và 3) so sánh mức độ dinh dưỡng trong thực vật GE với giống thực vật truyền thống.

Các nhà khoa học FDA đánh giá khảo sát an toàn này, đồng thời cũng xem xét dữ liệu và thông tin thích hợp được công khai trong các tài liệu khoa học đã xuất bản và trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan này.

Quá trình tham vấn chỉ hoàn thành khi nhóm các nhà khoa học của FDA hài lòng với bảng khảo sát an toàn và không còn thắc mắc về tính an toàn hay những vấn đề khác theo quy định.

Tính đến tháng 5/2013, FDA đã hoàn thành 96 cuộc tham vấn về cây trồng biến đổi gen với danh sách hoàn tất cùng với câu trả lời ở trang www.fda.gov/bioconinventory.

Quan điểm về thực phẩm GE

Mặc dù FDA kiểm soát thực phẩm và thành phần thực phẩm, bao gồm thực phẩm làm từ thực vật GE, cơ quan này không ủng hộ thực vật GE  do những lợi ích của chúng theo nhận thức hiện tại, cũng không phản đối chúng dựa trên rủi ro theo nhận thức hiện tại. Mối ưu tiên của FDA là đảm bảo tất cả thực phẩm, bao gồm thực phẩm từ thực vật GE, phải an toàn và phù hợp với Luật Liên bang Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm cũng như những quy định liên quan khác.

Tài liệu tham khảo:
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm352067.htm