Thứ Tư, 28/02/2024

Kiểm soát an toàn trứng

 

Tháng 9 năm 2010, những cuộc kiểm tra đầu tiên của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) theo Luật mới về an toàn trứng (the new Egg Rule) bắt đầu được tiến hành ở các khu vực phía Đông Bắc và Trung Tây. Trong vòng 15 tháng, thanh tra của FDA đã đến giám sát khoảng 600 cơ sở trên toàn quốc cung cấp khoảng 80 phần trăm lượng trứng cho cả nước để xác định xem họ có tuân thủ theo các điều luật có hiệu lực vào tháng 7 năm 2010 hay không.

an-toan-trung

Những nhà sản xuất sở hữu từ 50.000 con gà mái đẻ trứng trở lên phải tuân theo các điều luật để ngăn chặn nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella enteriditis (SE) trong trang trại cũng như trong quá trình lưu trữ và vận chuyển. Các nhà sản xuất cũng được yêu cầu phải lưu giữ và đăng ký với FDA các hồ sơ về việc tuân thủ luật, bao gồm thử nghiệm SE.

Ông Mike Taylor, Phó Ủy Viên về an toàn thực phẩm của FDA, cho biết điều luật đặt ra các tiêu chuẩn an toàn nhằm ngăn chặn việc bùng phát dịch khuẩn Salmonella enteriditis giống như đợt bùng phát trước đó đã dẫn tới việc thu hồi hơn 500 triệu trứng trong vòng chưa đầy ba tuần.

“Chúng tôi nghĩ rằng việc các doanh nghiệp tuân thủ theo các điều luật sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn SE và bùng phát dịch trong tương lai”, Ông Taylor cho biết. “Những cuộc kiểm tra sẽ giúp đảm bảo việc tuân thủ theo điều luật và cải thiện độ an toàn của trứng.”

Việc phát hành phân công ngành về an toàn trứng gia cầm

Các văn bản thực địa đã được gửi đến văn phòng thực địa FDA để ứng phó với trường hợp đặc biệt. Văn bản thực địa bao gồm các chỉ dẫn và hướng dẫn cho văn phòng thực địa FDA về các hoạt động kiểm soát (điều tra, thu thập mẫu) sẽ được tiến hành trong một ngành công nghiệp cụ thể. Văn bản thực địa có ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Chúng cũng cung cấp các hướng dẫn liên quan đến quy định chính sách của cơ quan khi có thể áp dụng.

Tài liệu tham khảo

http://www.fda.gov/food/complianceenforcement/inspections/ucm227619.htm