Thứ Tư, 21/02/2024
Quản lý chất lượng thực phẩm Danh mục phòng thí nghiệm được chứng nhận chất lượng trong lĩnh vực hóa thực phẩm

Danh mục phòng thí nghiệm được chứng nhận chất lượng trong lĩnh vực hóa thực phẩm

 

Theo Quyết định số: 1479/QĐ-TĐC ngày 25/08/1995, Quyết định số: 1962/QĐ-TCCBKH ngày 10/04/1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Quyết định số: 261/QĐ-TĐC, ngày 14/08/1996 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hệ thống công nhận phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn Việt Nam (Vietnam Laboratory Accreditation Scheme – VILAS) được xác lập tiến hành thống nhất hoạt động công nhận trong phạm vi cả nước. Việc đánh giá, công nhận phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn của VILAS dựa trên cơ sở chuẩn mực công nhận ISO/IEC Guide 25: 1990 (TCVN 5958:1995) nay được thay bằng ISO/IEC 17025:1999.

Sau đây là danh mục các phòng thí nghiệm được VILAS chứng nhận có liên quan đến ngành hóa thực phẩm, được biên soạn dựa trên danh sách đầy đủ tại đây.

Số hiệu

(Code)

Phòng thí nghiệm(Laboratory)
VILAS 012 Phòng hóa nghiệm – Công ty cổ phần và Giám định TKVCentre Chemical Laboratory – VinacominQuacontrol  Joint stock Company (QUACONTROL)
VILAS 021 Phòng thử nghiệm Hóa, Sinh và Thực phẩmTrung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1Chemical microbiology and food testing laboratoryQuality assurance and testing centre No 1
VILAS 023 Phòng thử nghiệm Hóa, Vi sinhTrung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2Chemistry Microbiology testing laboratory – Quality Assurance and testing centre 2
VILAS 030 Phòng thử nghiệm Môi trườngTrung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1Enviroment testing laboratory – Quality Assurance and Testing Centre 1
VILAS 034 Phòng thử nghiệm Thực phẩmTrung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3Food testing laboratory – Quality Assurance and Testing Centre 3
VILAS 037 Phòng thử nghiệm hàng tiêu dùngTrung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3Consumer goods testing laboratory – Quality assurance and Testing Centre 3
VILAS 038 Phòng thử nghiệm Hóa hữu cơTrung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3Organic chemical testing laboratory – Quality assurance and Testing Centre 3
VILAS 051 Phòng thử nghiệm Môi trường – Trung tâm kỹ thuật TC – ĐL – CL 3Chemical and Environment testing laboratoryQuality Assurance and testing centre 3
VILAS 067 Phòng thử nghiệm hóa chất và vật liệu – Viện Hóa học Công nghiệpTesting laboratory of chemical and matereals – Institute of Industrial Chemical
VILAS 070 Phòng thí nghiệm Môi trường – Viện Khoa học Cộng nghệ MỏEnvironment laboraotory – Institute of Mining Sciece and Technology – IMSAT
VILAS 076 Phòng thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vậtCông ty TNHH một thành viên Bảo vệ thực vật Sài GònPesticide testing laboratory – SaiGon Plant protection State Ltd., Co.
VILAS 086 Phòng thử nghiệm hóa thực phẩm, hóa lýTrung tâm kỹ thuật và Ứng dụng Công nghệ Cần ThơPlyscio – Chemical and Food Testing Laboratory – CanTho Centre of Technology
VILAS 092 Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệmCentre of Analysis Services and Experimentaion (Case)
VILAS 094 Phòng thử nghiệm –  Bộ phận kiểm tra chất lượng Bio PharmaBIO – Pharmachemie Quanlity control laboratory – BioPharmachemie Veterunary Drugs Manufacturing Joint – Venture Company
VILAS 096 Phòng phân tích kiểm nghiệmTrung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Vĩnh LongAnalysis and experiment laboratoryVinhLong Sience and Technology research Centre
VILAS 098 Phòng phân tích – Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc láTobacco analysis department – Tobacco Economic Technical Institute
VILAS 102 Phòng đo lường hóa lý mẫu chuẩn – Trung tâm đo lường Việt NamLaboratory of  Physico – Chemical – Vietnam Metrology Institute
VILAS 104 Phòng kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và khảo nghiệmTrung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và thú y Thủy sản vùng 5Foodsafety and Veterinary laboratoriesThe National Fisheries Quality Assurance and Veteriany Directorate – Branch 5
VILAS 105 Phòng kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và khảo nghiệmTrung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và thú y Thủy sản vùng 4Foodsafety and Veterinary laboratoriesThe National Fisheries Quality Assurance and Veteriany Directorate – Branch 4
VILAS 106 Phòng kỹ thuật và thử nghiệm –  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng TrịTechnical and Testing laboratoryQuangTri Department for Standads Metrology and Quality
VILAS 110 Phòng thử nghiệm giống cây trồng – Công ty CP giống cây trồng Thái BìnhSeed testing laboratory – ThaiBinh seed joint stock company
VILAS 111 Phòng thử nghiệm cơ lý – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP Hải PhòngMechanical laboratory
VILAS 115 Phòng kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và khảo nghiệmTrung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và thú y Thủy sản vùng 2Foodsafety and Veterinary laboratoriesThe National Fisheries Quality Assurance and Veteriany Directorate – Branch 2
VILAS 116 Phòng kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và khảo nghiệmTrung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và thú y Thủy sản vùng 3Foodsafety and Veterinary laboratoriesThe National Fisheries Quality Assurance and Veteriany Directorate – Branch 3
VILAS 123 Phòng kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và khảo nghiệmTrung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và thú y Thủy sản vùng 1Foodsafety and Veterinary laboratoriesThe National Fisheries Quality Assurance and Veteriany Directorate – Branch 1
VILAS 124 Phòng kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và khảo nghiệmTrung tâm Chất lượng, An toàn Vệ sinh và thú y Thủy sản vùng 6Foodsafety and Veterinary laboratoriesThe National Fisheries Quality Assurance and Veteriany Directorate – Branch 6
VILAS 127 Phòng thí nghiệm môi trường – Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trường -Trường đại học Giao thông Vận tảiEnvironmental testing laboratory – Environmental engineering centreUniverisity of Communication and Transport
VILAS 141 Phòng thử nghiệm hóa sinh – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng KonTumBiochemical testing laboratory – KonTum Branch for Standards and Quanlity
VILAS 149 Phòng phân tích môi trườngTrung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuDivesion of Environment analysisCentre of Environment monitoring and analysis of BaRia – VungTau
VILAS 168 Phòng kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vậtTrung tâm kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía BắcPesticide formulations and residues laboratoryNorthern pesticide control centre (NPCC)
VILAS 186 Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng – Nhà máy sữa DialacCông ty cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK)Laboratory quality assurance department – Dialac Milk plant – Vietnam dairy products joint stock company (VINAMILK)
VILAS 187 Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng – Nhà máy sữa Trường ThọCông ty cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK)Laboratory quality assurance department – TruongTho Milk plant – Vietnam dairy products joint stock company (VINAMILK)
VILAS 188 Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng – Nhà máy sữa Thống NhấtCông ty cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK)Laboratory quality assurance department – Thong Nhat Milk plant – Vietnam dairy products joint stock company (VINAMILK)

 VILAS 203

 

Trung tâm kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm – Viện dinh dưỡng Bộ Y TếFood hygiene and safety control centreNational institute of nutrition ministry of health
VILAS 209 Phòng thử nghiệm hóa lý – vi sinh – Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí MinhLaboratory of physico – chemical and bacteriological analysisPasteur Institute of Ho Chi Minh city
VILAS 218 Phòng thử nghiệm hóa – vi sinh – vật liệu xây dựng Khánh HòaChi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh HòaChemical – Microbiological Building Materials LaboratoryDepartment for Standardization metrology and Quanlity Control Khanh Hoa Branch
VILAS 219 Viện vệ sinh y tế công cộng – Bộ Y TếInstitute of Hygiene and Public health – Ministry of Health
VILAS 224 Trung tâm phân tích và kiểm nghiệm Bình ĐịnhSở khoa học và công nghệ Bình ĐịnhBinhDinh Analysis and experiment CentreDepartment of Sciences and Technology of BinhDinh Province
VILAS 228 Phòng kỹ thuật công ty sản xuất và thương mại Thiên SinhThienSinh Production and Trading Co., LTd
VILAS 229 Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trườngỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí MinhVietnam Institute for Tropical technology and Environment ProtectionPeople’s Committee of Ho Chi Minh city
VILAS 237 Phòng thử nghiệm hóa học và thực phẩm – Công ty SCG Việt Nam TNHHFood and chemical laboratory – SCG Vietnam Ltd
VILAS 238 Trung tâm đào tạo và phát triển Sắc ký TP. Hồ Chí MinhCentre fof Education and Development of  Chromatography
VILAS 241 Phòng thí nghiệm Anvifish –  Công ty TNHH Việt AnLaboratory anvifish – Anvifish Co., Ltd
VILAS 242 Phòng phân tích – Công ty cổ phần nông sản Bắc NinhAnalytic department – BacNinh Agricultural Products joint stock company
VILAS 243 Phòng thử nghiệm – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lạng  SơnTesting laboratory – LangSon Branch of standardization metrology and quality
VILAS 244 Phòng kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc BVTVTrung tâm kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía NamPesticide formulations and residues laboratorySouthern pesticide control centre
VILAS 245 Phòng thử nghiệm Hóa, Lý, Vi sinh, Vật liệu xây dựngTrung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tin học Lâm ĐồngPhysicochemical – Microbiological – Building material Laboratory – LamDong Centre for Applycation of Science – Technology and Informatics
VILAS 246 Phòng thử nghiệm Hóa, Lý, Vi sinh, Vật liệu xây dựngTrung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tin học Lâm ĐồngPhysicochemical – Microbiological – Building material Laboratory – LamDong Centre for Applycation of Science – Technology and Informatics
VILAS 247 Phòng thử nghiệm hóa Thực phẩmChi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc GiangLaboratory of chemical – foodstuff – Branch for standards measures and quanlity of Bac Giang province
VILAS 248 Phòng thử nghiệm – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cà MauTesting Laboratory – CaMau Branch for Standards Metrology Quality
VILAS 251 Phồng thử nghiệm – Ban quản lý chất lượng và công nghệCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An GiangTesting Laboratory – Quality Management and Technology DepartmentAnGiang Fisheries Import and Export Joint stock company
VILAS 259 Bộ môn Phân tích và Giám định Thực phẩm – Viện Công nghiệp Thực phẩmFood analysis and assessment Dept. – Food Industries Research Institute
VILAS 260 Trung tâm Kỹ thuật Thí nghiệm và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng ThápSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng ThápDong Thap Experiment Technique and Applying Science Technology centreDong Thap Department of Science and Technology
VILAS 262 Phòng thử nghiệm Vi sinh – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải PhòngMcrobiological Laboratory Branch for Standardization Metrology and Quanlity control of HaiPhong city
VILAS 410 Trung tâm kiểm nghiệm an toàn vẹ sinh thực phẩm HV Miền Trung – Viện Pasteur Nha Trang.Centre of food safety of centre provinces of Viet Nam – Institute Pasteur in Nha Trang.
VILAS 416 Phòng hóa nghiệm trung tâm – Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam.Center Testing Laboratory – Vedan Viet Nam Enterprise Corp., Ltd.

Nguồn:

http://quantracmoitruong.gov.vn/VN/THINGHIEM_Content/tabid/365/cat/98/nfriend/3741073/language/vi-VN/Default.aspx