Trần Thị Lệ Mai

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Thị Lệ Mai
 • Trần Thị Lệ Mai
 • “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai.”
 • Nơi làm việc: Công ty CP CBTS Trung Sơn
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Nhân viên văn phòng
 • Trần Thị Lệ Mai
 • “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai.”
 • Nơi làm việc: Công ty CP CBTS Trung Sơn
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Nhân viên văn phòng

Tháng Mười Một, 2020

error: