Thứ Bảy, 27/02/2021
Đồng Thị Thuy

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Đồng Thị Thuy
 • Đồng Thị Thuy                       
 • “Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi ”
 • Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ sinh học thực phẩm tại Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Astrakhan, TP. Astrakhan, LBN năm 2012 (Kỹ sư chuyên gia (Tương đương với bằng Thạc sỹ tại VN))
  • Quản lý xí nghiệp tại Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Astrakhan, TP. Astrakhan, LBN năm 2012 (Đào tạo nghiệp vụ (2011-2012))
  • Tiếng Nga tại Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Astrakhan, TP. Astrakhan, LBN năm 2012 (Nghiệp vụ sư phạm)
 • Công việc hiện tại:  Nhân viên R&D
 • Đồng Thị Thuy                       
 • “Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi ”
 • Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ sinh học thực phẩm tại Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Astrakhan, TP. Astrakhan, LBN năm 2012 (Kỹ sư chuyên gia (Tương đương với bằng Thạc sỹ tại VN))
  • Quản lý xí nghiệp tại Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Astrakhan, TP. Astrakhan, LBN năm 2012 (Đào tạo nghiệp vụ (2011-2012))
  • Tiếng Nga tại Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Astrakhan, TP. Astrakhan, LBN năm 2012 (Nghiệp vụ sư phạm)
 • Công việc hiện tại:  Nhân viên R&D

Tháng Năm, 2019

Tháng Mười, 2017

Tháng Sáu, 2016

Tháng Một, 2016