Thứ Sáu, 24/05/2024
Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm
 • Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm
 • “The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm
 • “The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Tháng Mười Hai, 2021

Tháng Năm, 2021

Tháng Tư, 2021

 • 16 Tháng Tư

  Gian lận thực phẩm – Phần nổi của tảng băng chìm?

  Gian lận thực phẩm là việc cố ý thay thế, bổ sung, giả mạo hoặc miêu tả sai về thực phẩm, thành phần thực phẩm, bao bì hoặc trình bày sai lệch, gây hiểu lầm về một sản phẩm nhằm mục đích thu lợi ích về kinh tế

Tháng Ba, 2021

 • 29 Tháng Ba

  Khẩu phần ăn

  Kilojun (kJ) trong một khẩu phần của mỗi nhóm thực phẩm có như nhau không? cụ thể một khẩu phần ăn của mỗi nhóm thực phẩm gồm những gì và bao nhiêu?