Chủ Nhật, 25/02/2024
Ngô Nguyệt Ánh

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Ngô Nguyệt Ánh
 • Ngô Nguyệt Ánh 
 • “Smile, Breathe and Live”
 • Nơi làm việc: Nha Trang
 • Quá trình đào tạo:
  • Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế – Luật năm 2013 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Nhân viên kinh doanh
 • Ngô Nguyệt Ánh 
 • “Smile, Breathe and Live”
 • Nơi làm việc: Nha Trang
 • Quá trình đào tạo:
  • Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế – Luật năm 2013 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Nhân viên kinh doanh

Tháng Sáu, 2022

Tháng Hai, 2022

Tháng Bảy, 2021

Tháng Ba, 2021

 • 29 Tháng Ba

  Khẩu phần ăn

  Kilojun (kJ) trong một khẩu phần của mỗi nhóm thực phẩm có như nhau không? cụ thể một khẩu phần ăn của mỗi nhóm thực phẩm gồm những gì và bao nhiêu?