Trần Lê Kim Ngân

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Lê Kim Ngân
 • Trần Lê Kim Ngân
 • Eat well and travel often
 • Nơi học tập: Đại học Tôn Đức Thắng
 • Quá trình đào tạo:
  • Ngôn ngữ Anh tại Đại học Tôn Đức Thắng (Sinh viên năm 3)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên năm 3 Ngôn ngữ Anh
 • Trần Lê Kim Ngân
 • Eat well and travel often
 • Nơi học tập: Đại học Tôn Đức Thắng
 • Quá trình đào tạo:
  • Ngôn ngữ Anh tại Đại học Tôn Đức Thắng (Sinh viên năm 3)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên năm 3 Ngôn ngữ Anh

Tháng Ba, 2017

Tháng Hai, 2017

Tháng Chín, 2016

 • 19 Tháng Chín

  10 bữa ăn nhẹ tốt cho sức khỏe thai phụ

  10 bữa ăn nhẹ tốt cho sức khỏe thai phụ

  Giới thiệu 10 bữa ăn nhẹ cực kỳ ngon, dễ dàng kết hợp và là khẩu phần lớn đáp ứng nhu cầu cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết trong thai kì dành cho ...

error: