Thứ Ba, 09/04/2024
Nguyễn Liên Phương

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Liên Phương
 • Nguyễn Thị Liên Phương
 • Hãy sống để khi kết thúc cuộc đời ta đã sống một cuộc đời trọn vẹn không nuối tiếc
 • Nơi học tập: ĐH Bách Khoa TPHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ sinh học tại ĐH Bách Khoa TPHCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: 
 • Nguyễn Thị Liên Phương
 • Hãy sống để khi kết thúc cuộc đời ta đã sống một cuộc đời trọn vẹn không nuối tiếc
 • Nơi học tập: ĐH Bách Khoa TPHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ sinh học tại ĐH Bách Khoa TPHCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: 

Tháng Sáu, 2021

Tháng Tư, 2019

Tháng Mười, 2016