Thứ Tư, 28/07/2021
Trần Thị Thanh Diệu

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Thị Thanh Diệu
 • Trần Thị Thanh Diệu
 • Triết lý sống
 • Nơi học tập: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Trần Thị Thanh Diệu
 • Triết lý sống
 • Nơi học tập: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Tháng Một, 2016

 • 15 Tháng Một

  Món ăn Trung Hoa

  Khi bạn đến một quán ăn hay nhà hàng Trung Hoa, hãy chọn những món ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Sau đây là vài lời khuyên khi bạn chọn món tại nhà hàng.

 • 15 Tháng Một

  Cà phê

  Có bao nhiêu calo trong cốc cà phê yêu thích của bạn? Bài viết cho biết lượng calo trong các loại cà phê khác nhau có sẵn trong từng quán cà phê sau: Insomnia, Costa, Starbucks và McDonalds.

Tháng Chín, 2015