Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Thị Hai
 • Nguyễn Thị Hai
 • “Less is more.”
 • Nơi học và làm việc hiện tại: Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
 • Quá trình đào tạo
  • Ngành Mỹ thuật công nghiệp, Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Năm 2013 (Đại Học)
 • Công việc hiện tại: Dạy vẽ và thiết kế
 • Nguyễn Thị Hai
 • “Less is more.”
 • Nơi học và làm việc hiện tại: Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
 • Quá trình đào tạo
  • Ngành Mỹ thuật công nghiệp, Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Năm 2013 (Đại Học)
 • Công việc hiện tại: Dạy vẽ và thiết kế

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: