Thứ Sáu, 24/05/2024
Trần Phương Thảo

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Phương Thảo
 • Trần Phương Thảo
 • “Nghĩ đơn giản, sống thanh thản”
 • Nơi làm việc: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TPHCM  năm 2011 (Kỹ sư)
  • Ngôn ngữ anh tại Trường đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM  năm 2015 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Chuyên viên
 • Trần Phương Thảo
 • “Nghĩ đơn giản, sống thanh thản”
 • Nơi làm việc: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TPHCM  năm 2011 (Kỹ sư)
  • Ngôn ngữ anh tại Trường đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM  năm 2015 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Chuyên viên

Tháng Mười, 2016

Tháng Mười Một, 2015