Thứ Ba, 26/10/2021
Trần Thị Huyền Trang

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Thị Huyền Trang
 • Trần Thị Huyền Trang
 • “Khi chúng ta có sức khỏe, chúng ta có rất nhiều mơ ước. Nhưng khi không có sức khỏe chúng ta chỉ có một ước mơ”
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sỹ Y học dự phòng tại Đại học Y Dược Huế năm 2019 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Bác sỹ Y học dự phòng
 • Trần Thị Huyền Trang
 • “Khi chúng ta có sức khỏe, chúng ta có rất nhiều mơ ước. Nhưng khi không có sức khỏe chúng ta chỉ có một ước mơ”
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sỹ Y học dự phòng tại Đại học Y Dược Huế năm 2019 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Bác sỹ Y học dự phòng

Tháng Một, 2021

Tháng Chín, 2020