Chủ Nhật, 25/02/2024
Tô Thị Thanh Loan

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Tô Thị Thanh Loan
 • Tô Thị Thanh Loan
 • “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
 • Nơi làm việc: Công ty NedSpice
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại ĐH Bách Khoa TP. HCM năm 2013 (Đại học chính quy)
 • Công việc hiện tại: Nhân viên RM/R&D
 • Tô Thị Thanh Loan
 • “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
 • Nơi làm việc: Công ty NedSpice
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại ĐH Bách Khoa TP. HCM năm 2013 (Đại học chính quy)
 • Công việc hiện tại: Nhân viên RM/R&D

Tháng Bảy, 2021

Tháng Năm, 2021