Thứ Ba, 19/10/2021
Lê Nguyễn Quang Tú (Trang 2)

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Lê Nguyễn Quang Tú
 • Lê Nguyễn Quang Tú
 • Cần giữ một tâm hồn nồng cháy nhưng cần phải có một cái đầu lạnh
 • Nơi học tập: Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Hóa lý – Hóa phân tích tại Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: Hướng ngoại, linh hoạt, trách nhiệm cao, khả năng giao tiếp khá, ham học hỏi, mong muốn có thêm nhiều kinh nghiệm, cái thiện thêm các kỹ năng đã có, rèn luyện thêm các kỹ năng mới.
 • Lê Nguyễn Quang Tú
 • Cần giữ một tâm hồn nồng cháy nhưng cần phải có một cái đầu lạnh
 • Nơi học tập: Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Hóa lý – Hóa phân tích tại Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: Hướng ngoại, linh hoạt, trách nhiệm cao, khả năng giao tiếp khá, ham học hỏi, mong muốn có thêm nhiều kinh nghiệm, cái thiện thêm các kỹ năng đã có, rèn luyện thêm các kỹ năng mới.

Tháng Mười, 2015

Tháng Chín, 2015