Thứ Ba, 18/01/2022
Hoàng Thị Phương Thảo (Trang 2)

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Hoàng Thị Phương Thảo
 • Họ và tên: Hoàng Thị Phương Thảo
 • “Sống là biết chạy, biết chờ và biết chậm…”
 • Nơi làm việc: Công ty Brenntag
 • Quá trình đào tạo:
  • Hóa thực phẩm tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM năm 2007 (Đại học)
  • Quản trị kinh doanh tại  Đại học Kinh tế Tp.HCM năm 2014 (Thạc sĩ)
 • Công việc hiện tại: Technical sale/ section manager
 • Họ và tên: Hoàng Thị Phương Thảo
 • “Sống là biết chạy, biết chờ và biết chậm…”
 • Nơi làm việc: Công ty Brenntag
 • Quá trình đào tạo:
  • Hóa thực phẩm tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM năm 2007 (Đại học)
  • Quản trị kinh doanh tại  Đại học Kinh tế Tp.HCM năm 2014 (Thạc sĩ)
 • Công việc hiện tại: Technical sale/ section manager

Tháng Mười, 2016

Tháng Sáu, 2016

 • 29 Tháng Sáu

  Trong sữa mẹ có gì?

  Trong sữa mẹ có gì

  Những chất có trong sữa mẹ tùy thuộc vào thời điểm tạo sữa và đối tượng sử dụng. Một trong những đặc điểm tuyệt với của sữa mẹ là cách nó thay đổi để đáp ứng...