Nguyễn Thái Ngọc Uyên

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Thái Ngọc Uyên
 • TS. Nguyễn Thái Ngọc Uyên
 • “Triết lý sống”
 • Nơi làm việc: Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ thuật nano và vật liệu tiên tiến tại Đại học Sejong, Hàn Quốc năm 2013 (Tiến sỹ)
  • Khoa học Thực phẩm tại Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2005 (Thạc sỹ)
  • Hóa – Thực phẩm tại Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2002 (Kỹ sư)
 • Công việc hiện tại: Giảng viên
 • TS. Nguyễn Thái Ngọc Uyên
 • “Triết lý sống”
 • Nơi làm việc: Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ thuật nano và vật liệu tiên tiến tại Đại học Sejong, Hàn Quốc năm 2013 (Tiến sỹ)
  • Khoa học Thực phẩm tại Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2005 (Thạc sỹ)
  • Hóa – Thực phẩm tại Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2002 (Kỹ sư)
 • Công việc hiện tại: Giảng viên

Tháng Chín, 2015

 • 25 Tháng Chín

  Đồ uống ngọt

  Đồ uống ngọt

  Nhiều loại nước ngọt có lượng calo cao nên có thể gây tăng cân, thậm chí ở những người ưa vận động.

 • 25 Tháng Chín

  Sự tăng động và đường

  Sự tăng động và đường

  Sự tăng động là sự tăng cường vận động, những hành động bốc đồng, dễ dàng bị phân tâm và giảm tập trung. Một số người cho rằng việc ăn đường, chất làm ngọt...

error: