Thứ Sáu, 01/03/2024
Hồ Thị Minh Phương

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Hồ Thị Minh Phương
 • Hồ Thị Minh Phương
 • Never dream for success but work it
 • Nơi học tập và làm việc: Trường ĐH Quốc tế Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Quốc tế Tp.HCM (Năm tốt nghiệp 2019)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: 
 • Hồ Thị Minh Phương
 • Never dream for success but work it
 • Nơi học tập và làm việc: Trường ĐH Quốc tế Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Quốc tế Tp.HCM (Năm tốt nghiệp 2019)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: 

Tháng Mười Một, 2017

Tháng Hai, 2017